Bedrijven en (semi)overheid

Uw bedrijf doet het goed - overal is aan gedacht. Processen lopen gestroomlijnd, het personeel is geschoold en tevreden en over klanten hoeft u zich geen zorgen te maken. Toch kan een securityprobleem zich onaangekondigd aandienen en ligt opeens alles stil. Met onze uitgebreide ervaring aan securityadvies en -onderzoek zijn wij u graag van dienst zodat u kunt doen waar u goed in bent: ondernemen!

Onze dienstverlening

Databeveiliging

Databeveiliging is essentieel voor het bedrijfsleven en binnen de (semi) overheid. Vaak gaat het om het intellectueel eigendom of de kroonjuwelen van een bedrijf of organisatie, of de gegevens van klanten en leveranciers.
Bij databeveiliging moet u niet alleen denken aan de digitale aspecten. Het is het totaal aan Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische maatregelen (OBE), die getroffen dienen te worden om gegevensverlies te voorkomen vanuit uw bedrijf of organisatie, hierbij moet u ook denken aan de menselijke aspecten.

Falcon Recherche & Advies kan u hierbij behulpzaam zijn bij:
• Het testen van uw websitebeveiliging.
• Het testen van uw ICT-infrastructuur.
• Fysieke inloop test.
• Toegangsaspecten van uw bedrijf.
• Bouwkundige aspecten.
• Opbergen en opslag van uw data.
• Risicoanalyses opstellen.
• Uw webshop testen op mogelijke lekken van de klantgegevens.
• Awareness trainingen.
• Briefings.
• Audits.

Een penetratietest (pentest) op uw ICT-systemen laten wij altijd uitvoeren door een onafhankelijke externe partij. Op basis van de rapportage van deze externe partij kunnen wij u van advies voorzien waar de verbeterpunten zitten.
Vanwege de zware juridische aspecten van een pentest, het opzettelijk binnendringen in een geautomatiseerd systeem, moet de opdrachtgever altijd een vrijwaringsverklaring ondertekenen. Dit alles heeft te maken met Artikel 138a Wetboek van Strafrecht.
Falcon Recherche & Advies overlegt en ondertekend met u een geheimhoudingsovereenkomst.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Cybercrime Defence & Awareness Workshop

Cybercrime kost de Nederlandse economie 8,8 miljard per jaar. Daar zit uw bedrijf dus waarschijnlijk ook bij. Wij zijn een "Defence & Awareness program" aan het ontwikkelen voor bedrijven. Met name bedoeld voor managers uit het bedrijfsleven en de (semi) overheid. De cursus zal er vooral op gericht zijn om managers, met hun team, de tools te geven om hun team bewust te maken van de gevaren waarmee hun werknemers te maken kunnen krijgen en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Neem voor meer informatie over de workshop en de mogelijkheden contact met ons op.

Pseudokoop of aankoop

Als ondernemer zit u niet te wachten dat er uit u bedrijf goederen worden gestolen door eigen personeel. U kunt aangifte doen bij de politie bij een ernstig vermoeden van de dader. Echter die hebben andere prioriteiten en zullen u niet snel helpen. Wij kunnen u wel daarbij helpen door bijvoorbeeld een pseudokoop of aankoop te doen. Dit kan alleen als u bewijs heeft als goederen uit uw bedrijf worden aangeboden. Het is dan ook van belang dat u het ontslag op staande voet op orde heeft. De kosten voor deze dienst kunt u verhalen op de dader.

Brandstofdiefstal bij transporteurs

Brandstofdiefstal is een steeds groter probleem voor ondernemers. Niet alleen op parkeer en rustplaatsen maar ook op locaties waar chauffeurs medewerking verlenen. Dit is niet altijd te controleren. Wij kunnen u daarbij helpen door gericht onderzoek te doen in binnen en buitenland. Door middel van onderzoek en observaties kunnen wij dit probleem voor u inzichtelijk maken en oplossen.

Handelen in strijd met de arbeidsovereenkomst (bijv. onrechtmatig ziekteverzuim, concurrentie-/klantenbeding)

Ziekteverzuim

Meldt uw medewerker zich vaak ziek en heeft u aanwijzingen of vermoedens om aan deze ziekmelding te twijfelen en wilt u weten of uw vermoedens juist zijn? Vermoedt u of heeft u aanwijzingen dat de medewerker tijdens zijn of haar ziekteverzuim voor zichzelf of elders werkzaamheden uitvoert?

Concurentie-/klantenbeding

Concurrentie -zo oud als de weg naar Rome- is op zich goed voor de economie en houdt ondernemers scherp. Minder prettig zijn de bijverschijnselen, zoals medewerkers die een stap naar de concurrent of een relatie van u willen maken. U krijgt signalen of heeft een vermoeden dat een medewerker van u bij een concurrent wil gaan werken. Hoe zit het met uw klantenbestand?

Employment Screeningen

De laatste jaren is het screenen van personeel steeds belangrijker geworden. Niet alleen tijdens de sollicitatie maar ook na een aantal jaren, bij doorstroom of als men het bedrijf verlaat. De screeningen worden ook meer uitgevoerd door het groeiend besef, mede door de crisis, dat de omstandigheden voor medewerkers ( zowel privé als zakelijk) kunnen veranderen. Wie neemt u aan; Is hij of zij wel de persoon, zoals die zich laat voorkomen? Zijn er externe factoren die van belang zijn? Wat is het integriteitrisico voor de functie? Klopt zijn of haar CV wel? Wie heeft u in dienst; Zijn er de laatste tijd vreemde gedragingen? Zijn er gewijzigde omstandigheden, schulden, problemen in de privésfeer, zijn er mogelijk andere activiteiten die het imago van uw bedrijf kunnen aantasten? Wie verlaat uw bedrijf; Tot welke gegevens had hij of zij toegang en hoe gaan zij hiermee om bij een nieuwe werkgever? Is er een vorm van frustratie aanwezig en hoe gaan zij hiermee om? U kunt als werkgever voor hele nare verassingen komen te staan. Het kan u soms ook veel geld kosten als uw personeel niet integer is, door welke omstandigheid dan ook.

Wij hebben zestien jaar ervaring met het doen van screeningen en bieden u vier niveaus van screeningen aan: A, B, C en D screeningen. Het maakt niet uit of dit een Pre-, In- of Post-employment screening is. Elke screening heeft zijn eigen pakketprijs. Neem contact met ons op voor meer informatie. U krijgt dan van ons een uitgebreide brochure met informatie toegestuurd.

Background screening (Screening vitale functies)

Niet alleen het personeel maar ook de vele samenwerkingen die tegenwoordig worden aangegaan vormen een groot risico. Zelden gaan deze overeenkomsten vooraf aan een onderzoek naar de andere partij. Dit terwijl geld en bedrijfsinformatie een rol spelen. Een hoop problemen kan worden voorkomen door nieuwe werknemers en zakelijke partners te screenen voorafgaand aan een overeenkomst.

Veelal is het, bijvoorbeeld om financiële en/of praktische redenen niet haalbaar elk personeelslid door een recherchebureau te laten screenen, maar u heeft zelf ook aardig wat mogelijkheden! Falcon kan u van dienst zijn met het aanpassen of opzetten van uw werving en selectie procedures, maar ook de naleving hiervan.

Diefstal/verduistering/fraude

Een steeds groter wordend probleem bij bedrijven is diefstal en verduistering door personeel. Dit uit zich in diefstallen uit kassa's, fooienpotten en kluizen, maar ook in diefstal van goederen en materieel. Hierin zit voor u vreemd genoeg ook de oplossing naar het stoppen van de diefstal. Doordat het personeelslid wat zich schuldig maakt aan de diefstal vaak steeds gretiger wordt, zal er meer een regelmaat komen en zullen er fouten worden gemaakt.

Als u het vermoeden heeft van diefstal of verduistering door personeel is het verstandig direct actie te ondernemen. Buiten het aantonen van de personeelsdiefstal geeft u ook een signaal af binnen uw organisatie om in de toekomst diefstal door personeel te voorkomen.

Controle van uw vertrouwelijke omgeving

Het komt steeds vaker voor dat concurrenten, zakelijk of in de persoonlijke sfeer gebruik maken van afluistertechnieken of heimelijke camera’s om belastende informatie te verkrijgen. Deze apparatuur is tegenwoordig steeds makkelijker te verkrijgen en wordt meer en meer ingezet. Wilt u controleren of u wordt afgeluisterd of heimelijk opgenomen, Falcon Recherche & Advies kan u daarbij van dienst zijn. Wij werken met zeer professionele opsporingsapparatuur, waarmee elk afluistersysteem op te sporen is. Op welke plaatsen kan deze apperatuur zijn verborgen: vergaderruimtes, voertuigen, computers, telefoons enz.

Beveiliging van uw bedrijf of pand

Een bedrijfspand beveiligen is een eenmalige investering. Wanneer je deze investering goed doet kan hier jarenlang van geprofiteerd worden en zal deze eenmalige investering op langer termijn terug verdiend worden. Bij het beveiligen komen veel facetten kijken zoals sloten, deuren, installatie, alarm en camera beveiliging. Wij kunnen u van goede adviezen voorzien.

Het doorlichten van uw bedrijfsproces op het gebied van beveiliging

Wij voeren een audit uit, waarbij uw bedrijfsprocessen en uw veiligheidsprocessen worden doorgelicht. Uw beveiligingsorganisatie wordt beoordeeld op kennis, procedures en uitvoering.

Falcon beoordeelt onder meer de volgende punten:

 • Wat is de status van bewakingsplan, beveiligingsplan, BHV plan?
 • Welke dreigingen zijn er van buitenaf?
 • Welke dreigingen zijn er van binnenuit?
 • Wat wordt er gedaan om het verleden van werknemers en toeleveranciers na te gaan?
 • Wat zijn de huisregels?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt met politie, justitie, brandweer en ambulancediensten?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt met de gemeente?
 • Welke procedures zijn er betreffende het omgaan met de pers?

Met al deze informatie wordt een evaluatie gemaakt samen met een adviesrapport. Wanneer er aanbevelingen gedaan worden kunt u deze laten uitvoeren door een door u te selecteren bedrijf.

Security mystery visit. (Fysieke Penetratie test)

Jammer genoeg hebben veiligheid en beveiliging in veel organisaties een lage prioriteit, omdat het niet zou bijdragen aan de omzet. Dat is een denkfout. Beveiliging kan juist geld opleveren maar dan moet het wel aan hoge eisen voldoen, anders kost het u en uw organisatie geld. Uw beveiligers, uw beveiligingsartikelen maar ook vluchtwegen, blusmiddelen, nooddeuren en verlichting moeten in orde zijn. Tijdens een anoniem bezoek aan uw onderneming wordt gekeken naar alle genomen en alle niet genomen beveiligingsacties.

Bijvoorbeeld:

 • Worden beveiligingsartikelen goed toegepast, zoals alarmstickers, beveiligingslabels en systemen?
 • Herkent uw personeel het gedrag van een winkeldief?
 • Functioneert uw beveiligingsdienst zoals het zou moeten: zijn de beveiligers alert en pro-actief?
 • Zijn uw vluchtroutes vrij van obstakels en duidelijk bewegwijzerd?
 • Bent u optimaal tegen overvallers beschermd?

Falcon voert de Security Visits uit in de frequentie die u wenst. U krijgt snelle en gedetailleerde rapportages, zodat u snel kunt schakelen en geen onnodige schade oploopt.

Oplichting, chantage

Vele weten niet exact wat het inhoud maar wat ons betreft is dit elke bewuste handeling gericht om uw onderneming te benadelen in wat voor vorm dan ook. Vaak betreft het ook een meer complexe vorm van verduistering of chantage, vele vormen worden gepleegd in uw bedrijfsomgeving. U moet dan denken aan de administratie, verkoop, magazijn, fabriek, personeelszaken of ICT. Bijvoorbeeld onrechtmatige betalingen naar derden rekeningen, deals met nepleveranciers, verkopen van bedrijfsinformatie, bedreigen van key-personeel, chanteren van management met een interne liefdes relatie(s). Falcon doet gedegen, betrouwbaar en discreet onderzoek, we hebben hiervoor specialisten in huis die weten hoe ze uw probleem moeten oplossen.

Aanvullende onderzoeken ter zake Strafrecht, Civielrecht en Bestuursrecht

Steeds meer doen advocatenkantoren een beroep op de professionele diensten van recherchebureaus. Dit kan betrekking hebben op aanvullende Strafrechtelijke-, Civielrechtelijke-, of Bestuursrechtelijke zaken.

Onderzoek schadeclaims voor bijv. verzekeringen (bijv. letsel-/inbraakschade)

In opdracht voor derden, zoals verzekeraars, werkgevers en advocaten voeren wij letselschade- en toedrachtonderzoeken uit. Bij letselschadeonderzoek is het doel meestal het vaststellen of iemand die op basis van een verzekering een financiële tegemoetkoming ontvangt, deze ook rechtmatig ontvangt. In de praktijk blijkt regelmatig dat vermeende slachtoffers of gedupeerden naast de verzekeringspenningen nog andere bronnen van inkomsten hebben; een situatie die niet direct verdacht of verkeerd hoeft te zijn. Anders wordt het als die persoon in staat blijkt te zijn om werkzaamheden of activiteiten te ontplooien waartoe hij niet in staat werd geacht en intussen van een financiële tegemoetkoming geniet.

Deze onderzoeken worden vaak door middel van observaties uitgevoerd. Het rapport wordt onderbouwd met foto's en dient als bewijs. In bepaalde onderzoeken wordt de onderzochte persoon met onze resultaten geconfronteerd. In het bijzijn van de advocaat worden dan sluitende afspraken met de onderzochte persoon gemaakt.

Onder-/wederverhuur of huur in strijd met de bestemming (bijv. hennepplantage)

Denkt u dat uw eigendom voor andere doeleinde(n) of door andere personen wordt gebruikt dan waaraan of waarvoor u het heeft verhuurd?

U loopt hierdoor het risico dat u schade gaat oplopen aan uw eigendommen en mogelijk uw bedrijf financieel schade oploopt.

Verhaalsonderzoek

Een verhaalsonderzoek door Falcon kan u in veel gevallen extra informatie opleveren om tot een goede beslissing te komen. U kunt een verhaalsonderzoek uit laten voeren wanneer u een vordering wilt incasseren, een aankomende medewerker of nieuwe zakenpartner wilt laten screenen of meer informatie over personen of bedrijven wilt achterhalen. In al deze gevallen kan een verhaalsonderzoek uitkomst bieden.

Contact

+31 (0) 6 10069128 (24/7 bereikbaar)

KvK: 54862604

Alle rechten voorbehouden | Copyright © Falcon Recherche & Advies

website gerealiseerd door:

Woosh Webdesign