Particulieren

Uw persoonlijke leven betekent veel voor u. Toch kan door kwade intenties van anderen uw persoonlijke leven aanzienlijk worden verstoord. Wij hebben jarenlange ervaringen met het onderzoeken van adviseren op gebied van inbraak, (internet)pesten, opsporing en waarheidsvinding. Een veilige en prettige leefomgeving, dat is toch heel wat waard?

Onze dienstverlening

Beveiliging van uw huis of pand

Inbraken, auto's en caravans die in brand worden gestoken. Het is aan de orde van de dag. Falcon Recherche & Advies kan het risico inventariseren en u van goed advies voorzien om het te laten vastleggen door professionele camera's, bij dag en nachtzicht. Dit vormt tevens de bewijslast voor een aangifte. Wij installeren ook de middelen en geven u directe ondersteuning. U kunt ook online meekijken wat er rondom of in uw huis gebeurt. Met uw smartphone of uw tablet kunt u alles volgen.

Internetpesten

Wordt u, of uw kind gepest via internet of social media en wilt u aangifte doen. Meestal gaat de politie er niet mee aan de slag vanwege te weinig kennis. Wij kunnen u hierbij ondersteunen met advies om eerst goed bewijsmateriaal te verkrijgen. Hierna kunt u een goede aangifte doen met onderbouwing en bewijsmateriaal. Wij hebben mede ondersteuning gegeven (twee seizoenen) aan het programma "Internet Pesters Aangepakt" van Peter R. de Vries.

Houd inbrekers buiten

Een inbraak in uw woning is een een emotionele ervaring. Er is iemand in uw veilige privé domein geweest. De materiële zaken die zijn verdwenen worden meestal gedekt door een inboedelverzekering. Maar u voelt zich niet meer veilig en er zijn mogelijk ook zaken gestolen die voor u een emotionele waarde hebben. Via een Inbraakscan kunnen wij goede en vaak goedkope adviezen aan u geven. U kunt hierna zelf de maatregelen treffen of ons inschakelen voor speciale middelen. Met het alleen plaatsen van een camera bent u er niet. Het gaat ook vaak over sloten, raambevestigingen en omgevingsfactoren. Binnen de gemeente Deventer hebben wij een vast tarief. Daar buiten rekenen wij er reiskosten bij. Bel eens voor een afspraak.

Overspel en ontrouw

Hebt u argwaan gekregen door bepaalde gedragingen van uw partner? Wij doen verschillende soorten onderzoek, waardoor wij dit vermoeden van overspel voor u kunnen bevestigen of ontkrachten. Voor het vaststellen van vermeend overspel maken wij in het merendeel van deze onderzoeken gebruik van observatie. Hierdoor stellen wij door middel van het schaduwen / observeren van uw partner zijn of haar activiteiten vast, om zo het eventueel overspel aan te tonen. Wij kunnen voor u ook de routes vastleggen door middel van een GPS Tracker.

Alimentatieonderzoeken

De financiële gevolgen van een scheiding (alimentatie) hebben vaak vele jaren een grote invloed op uw dagelijks leven. Denkt u dat u ten onrechte alimentatie betaalt, omdat u vermoedt dat uw ex-partner al weer werk heeft of opnieuw is gaan samenwonen? Laat dan nu dit vermoeden met ons alimentatie onderzoek bewijzen en stop met het betalen van partneralimentatie!

U kunt bij ons terecht voor alimentatieonderzoek naar:

  • Inwoning (nieuwe) partner
  • Aantonen economische eenheid
  • Mogelijke (nieuwe) werkgever
  • Verblijfadres vaststellen
  • Activiteiten (nieuwe) partner

Volgens artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek is er sprake van samenwoning als aan de volgende aspecten wordt voldaan:

  • Het aantonen van samenwonen
  • Het aantonen van een gemeenschappelijke huishouding
  • Het aantonen van een affectieve en verzorgende relatie

Het beantwoorden van deze vragen vergt veel tijd, er moeten diverse observaties worden uitgevoerd. Tijdens het intakegesprek wordt dit met u besproken. Het is van belang dat wij contact onderhouden met uw advocaat. Die kan gerichte vragen stellen. Op die manier is het mogelijk om efficiënt met uw budget om te gaan, omdat er enkel zaken worden onderzocht die voor de advocaat van belang zijn voor uw zaak.

Stalking, pesten, bedreiging of afpersing

U wordt door iemand voortdurend en doelbewust lastiggevallen om u bang te maken of u ergens toe te dwingen. U, of uw kind wordt voortdurend gepest of bedreigd. U kijkt altijd over uw schouder en uw gevoel van vrijheid komt ernstig in het geding. Wij helpen u graag om daaraan een einde te maken want Justitie kan pas ingrijpen als er voldoende bewijs is. En dat leveren wij! Een nieuw fenomeen is Cyberpesten. Wij kunnen u helpen om dit op te lossen.

Problemen met uw kind (bijv. drugsgebruik, criminele activiteiten, spijbelen), of Cyberpesten

In deze tijd is het niet altijd mogelijk om uw kind te controleren. Hoe zit het met zijn schoolgedrag, met welke vrienden gaat hij om, hoe is zijn gedrag op straat, gebruikt hij drugs, enz. Wij kunnen u helpen om daar een antwoordt op te vinden.

Controle van uw vertrouwelijke omgeving

Het komt steeds vaker voor dat concurrenten, zakelijk of in de persoonlijke sfeer gebruik maken van afluistertechnieken of heimelijke camera’s om belastende informatie te verkrijgen. Deze apparatuur is tegenwoordig steeds makkelijker te verkrijgen en wordt meer en meer ingezet. Wilt u controleren of u wordt afgeluisterd of heimelijk opgenomen, Falcon Recherche & Advies kan u daarbij van dienst zijn. Wij werken met zeer professionele opsporingsapparatuur, waarmee elk afluistersysteem op te sporen is. Op welke plaatsen kan deze apparatuur zijn verborgen: Woonomgeving, voertuigen, computers, telefoons enz

Opsporing van personen

Bent u iemand uit het oog verloren of heeft u bijvoorbeeld een vordering op iemand maar kunt u deze zelf niet meer traceren? Wij kunnen aan de hand van bepaalde gegevens van de persoon vaak binnen zeer korte tijd de actuele verblijfsgegevens achterhalen. Verder kunnen wij ook gedeeltelijk de vermogenspositie van de persoon vast stellen doormiddel van een verhaalsonderzoek.

Ook bieden wij diensten aan waar we personen die echt vermist worden aan de hand van verklaringen en overige informatie op te sporen. In een intake gesprek worden de mogelijkheden besproken met daarbij een opgaaf van de kosten en mogelijkheden.

Het bekrassen van uw auto of andere goederen

Het gebeurt bij regelmaat. Uw auto wordt bekrast en u weet niet wie de dader is. Het kan de jeugd zijn tijdens het spelen of een volwassene die doelgericht uw eigendom wil beschadigen. Wij hebben de middelen om de daders, die uw eigendommen willen beschadigen, vast te leggen op video. Hiermee kan u naar de politie met beeldmateriaal. De politie moet hier mee aan het werk.

Burenoverlast (bijv. geluidsoverlast)

Hebt u last van uw buren of is er regelmatig geluidsoverlast. Wij kunnen hierin bemiddelen als andere instanties er niet meer uit komen. Wij kunnen bemiddelen met de woningbouwcoöperatie, de VvE, de gemeente en de politie. Het is wel belangrijk dat er een dossieropbouw heeft plaatsgevonden, zowel door uzelf als bij de politie.

(Internet)oplichting

Oplichting en bedrog komen in vele variaties voor en men komt er pas achter als het te laat is. "Het was te mooi om waar te zijn" is een veel gehoorde uitspraak van de slachtoffers. Het werkveld van de oplichter is heel ruim en zeker op het internet waar je nauwelijks garanties hebt. Er zijn veel vormen van oplichting, teveel om hier allemaal te benoemen. Bent u opgelicht of bedrogen en wilt u graag informatie hebben over de verhaalsmogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Waarheidsonderzoeken

Tijdens een gerechtelijke procedure wordt u geconfronteerd met argumenten van de tegenpartij. U hebt hier geen vertrouwen in. Laat ons de waarheid achterhalen. Dat kan u veel geld besparen.

Data Recovery & Password Recovery

Wanneer u vermoedt dat er sprake kan zijn van dataverlies: STOP. Schrijf op welke handelingen u het laatst heeft uitgevoerd. Dit kan van belang zijn voor het ons team. Onderneem GEEN pogingen om zelf veranderingen aan te brengen in de data of aan de schijf. Er zijn goede kansen dat wij uw verloren gewaande gegevens kunt herstellen. Het kan ook voorkomen dat u, uw password niet meer weet voor een beveiligd bestand of document. In veel gevallen kunnen wij die voor u achterhalen. Wij hanteren betaalbare tarieven, vraag een offerte aan.

Contact

+31 (0) 6 10069128 (24/7 bereikbaar)

KvK: 54862604

Alle rechten voorbehouden | Copyright © Falcon Recherche & Advies

website gerealiseerd door:

Woosh Webdesign