Werkwijze en tarieven

FALCON Recherche & Advies realiseert haar opdrachten conform een methodische werkwijze die te verdelen is in technisch en tactisch onderzoek. Tijdens de uitvoer van opdrachten houdt FALCON Recherche & Advies altijd het subsidiariteitsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel in acht, dit betekent dat de inzet van middelen op een professionele en doordachte wijze gaat waar het soort middel in verhouding staat met het te realiseren doel. Uit onderzoek verkregen persoonsgegevens worden discreet en professioneel verwerkt conform de regels zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

"Anonimiteit van betrokkene(n) en opdrachtgever(s) staat centraal."

Falcon Recherche & Advies

FALCON Recherche & advies kent een meldingsplicht aan betrokkene(n). Wanneer onderzoek naar een individu of bedrijf plaatsvindt, zal deze voorafgaand, tijdens of na afronding van het onderzoek op de hoogte worden gesteld. Persoonsgegevens moeten vijf jaar bewaard worden. Uit deze persoonsgegevens zijn na afsluiting van het onderzoek niet direct te herleiden wat de primaire en secundaire persoonskenmerken van betrokkene(n) zijn.

FALCON Recherche & Advies werkt altijd van macro naar micro, op deze wijze kan er duidelijkheid geschapen worden in complexe vraagstukken cq. opdrachten. De opdrachtgever zal periodiek en naar wens op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek.

FALCON Recherche & Advies onderscheidt zich van anderen om de navolgende redenen:

Wij werken conform een Defensie methodiek. Het is gebleken dat onderzoek door civiel georiënteerde bedrijven, mede door bureaucratie en beperkingen in oplossingsgericht denken, vaak lang duurt. Het werkt niet efficiënt en effectief.

Door jarenlange expertise binnen de Krijgsmacht weten wij complexe vraagstukken inzichtelijk te maken. Structuur creëren en handelingen in tijd en ruimte wegzetten is essentieel bij het op een efficiënte en effectieve manier oplossen van uw probleem. Deze werkwijze kan u aanzienlijk in kosten schelen. Bovengenoemde, afgezet tegen de tarieven die wij hanteren, creëert een unieke kans voor u!

Fasering

 • U zoekt contact met ons via de mail of telefonisch. (Hieraan zijn geen kosten verbonden)
  Hierin geeft u kort het probleem aan en wat u van ons wenst.
 • Intakegesprek. (Hieraan zijn geen kosten verbonden)
  Om uw discretie te kunnen waarborgen zal dit gesprek plaatsvinden op een voor u geschikte locatie. In dit gesprek zullen we een aantal aspecten inventariseren en bekijken we samen de mogelijkheden voor het onderzoek. Dit is ook mogelijk via de telefoon of via Skype.
 • Plan van aanpak. (Hieraan zijn kosten verbonden)
  Er wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. Dit PvA zal eerst uitvoerig met u worden doorgenomen. U weet dan precies waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten. Bij dit PvA zit ook een offerte en een formulier voor het geven van de opdracht.
 • Speciale rapportages ter ondersteuning van het onderzoek. (Hieraan zijn kosten verbonden)
 • Tussentijdse evaluatie in de voortgang van het onderzoek. (Hieraan zijn kosten verbonden)
  Wij houden u van de vorderingen in het onderzoek op de hoogte. Dit kan mondeling of telefonisch.
 • Eindrapportage. (Hieraan zijn kosten verbonden)
  De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een eindrapportage. Deze eindrapportage wordt persoonlijk met u doorgenomen. Wij kunnen u dan adviseren wat de eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Deze eindrapportage met de onderliggende rapportages kunnen worden gebruikt bij een juridische zaak.

 

Tarieven onderzoek, voorlichting & advies

Voorafgaande aan een onderzoek is het moeilijk te bepalen wat de kosten kunnen zijn. Wij streven ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Tijdens het intakegesprek zal er een aanname gedaan worden door middel van een offerte over de onderzoekskosten.

 • Het intakegesprek is GRATIS. M.u.v. de reiskosten a € 0,30 per Km.
 • Wij rekenen geen kantoorkosten.
 • Eventuele extra kosten voor inzet speciale middelen.
 • Wij rekenen een voorschot van 20% alvorens met de opdracht te beginnen.
 • Voor cusussen en semenars, neem dan eerst even contact met ons op voor de kosten (wij bieden de cursussen extern en in-company aan).
 • Observaties worden uitgevoerd door twee personen. Dat geeft ook aan dat hier extra kosten aan vebonden zijn.
 • Lees ook onze algemene voorwaarden goed door of vraag ze op.

Contact

+31 (0) 6 10069128 (24/7 bereikbaar)

KvK: 54862604

Alle rechten voorbehouden | Copyright © Falcon Recherche & Advies

website gerealiseerd door:

Woosh Webdesign